Velkommen til min hjemmeside Soulhealing

Info om Soulhealing

Hvad er clairvoyance
Clairvoyance betyder egentligt klarsyn, men klarhørelse eller klarfølelse er også udtryk for clairvoyance. De fleste clairvoyante har både klarsyn og klarhørelse.


Hvordan foregår en Clairvoyance ?
En clairvoyance eller en sitting som det også kaldes, foregår hos de fleste clairvoyante sådan, at du og den clairvoyante sidder overfor hinanden på et par stole. Den clairvoyante "stiller ind" på dig og sittingen går i gang. Ønsker du sittingen indspillet, har de fleste en båndoptager (eller Cd brænder ) tændt under forløbet.

Hvad kan du bruge det til?

Clairvoyance er en god løsning for dig, der ikke kan finde dit ståsted eller er forvirret med hensyn til valg, du står overfor. Clairvoyance er ikke kun et spørgsmål om at få endegyldige budskaber serveret, men i højere grad et fornuftigt redskab til at skabe ro og få vist vejen til nogle mulige løsninger, der kan skabe grobund for dit eget valg, uanset hvad forholdet drejer sig om.
Når du får budskaber fra den enden side, så beslutter du dig for, om du følger disse eller om du hellere vil følge dit eget valg. Alle valg og beslutninger har konsekvenser, også dem du ikke tager.

Du kan trygt forholde dig til de råd, du får, men den clairvoyante har ikke nogen endegyldige svar på dine problemer, så du må være indstillet på, at du vil skulle træffe dine egne afgørelser, ligesom du vil få skabt forståelse for dine egne svagheder og styrker, som du selv skal arbejde videre med. Ligeledes vil du få redskaber til at komme i nærmere kontakt med dit indre, så du kan finde vej til selv at få løsninger, når du er i vildrede. Det kaldes også brug af intuition.

Hvad er healing?

Healing betyder at gøre hel. Healere arbejder ud fra, at alt er energi og at healing er mulig gennem påvirkning af energier. Energierne går ind og afbalancerer på både det fysiske, psykiske og det spirituelle plan.

Formålet med healing er, at genskabe balance i din krop.

Healing påvirker både krop, sind og sjæl hen imod større velvære. Energien genskaber din forbindelse til sjælen, giver dig adgang til dit sjælspotentiale og aktiverer din egen evne til selvhealing.

Og herfra at lade dig heale dig selv.

Healing er smukt. Healing er kærlighed.

Healing åbner sindet til at se udfordringer på nye måder og fra nye vinkler.

Formålet med healing er at åbne op for de blokeringer, der viser sig som fysiske eller psykiske symptomer.

Stress, traumer, angst, manglende selvværd og lignende kan skabe en ubalance som på et eller andet tidspunkt manifesterer sig som en sygdom.

Healing er med til at vi kan få en nemmere og bedre hverdag, at blive mere glade, mere positive, at få forløst ting som man evt. måtte have til at sidde og blokere, at mærke sig selv meget mere, nemlig - at blive hel.

under healingen

I mit arbejde med at heale, er det den åndelige verden der arbejder. Dettes kaldes spirituel healing. Jeg tillader mig selv at blive brugt som kanal for viderebringelse af energien.

Energien kan beskrives som Universets kraft, livsenergi, Guds kærlighed og den kommunikerer med din sjæl.

Hvad er et sjælsportræt?

Et sjælsportræt er et smukt malerisk portræt af din sjæl.

Et sjælsportræt males ud fra et eller to fotos du har valgt og sendt til mig.

Et sjælsportræt er en æstetisk gave som vil minde dig om hvem du er som sjæl, og hvad du er her for at dele.

Fordi hver sjæl består af en helt unik vibration og erfaringer vil alle sjælsportrætter være meget forskellige i udtryk og farvemæssig sammensætning. Du vil opleve at maleriet taler direkte til dig, ofte på en meget subtil måde gennem følelse og stemning. Dvs. at sjælsportrættet er et portræt af dig og din sjæl med en dertilhørende skriftlig læsning.

Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om at se tingene som de er, uden at vi fortrænger eller forvrænger dem. Vi ser uden dom, med medfølelse, venlighed og med en undersøgende nysgerrighed på alle vore psykiske tilstande; mentale og følelsesmæssige. Det er den totale accept af præcist det, der foregår i din krop og dine tanker lige nu, uanset om det tilsyneladende er "positivt" eller "negativt", der virker helbredende.

Mindfulness bygger på kognitiv psykologi og relationspsykologisk teori, forstået således, at tanker kan påvirke os, men kun når vi identificerer os med dem. Kan vi se tankerne som blot tanker - og ikke virkeligheden - har de ikke samme magt over os. Det er netop denne iagttagelse af tankerne, der sætter os fri af konsekvenserne af dem.

Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. Denne form for opmærksomhed gør det muligt at udvikle en bevidsthed, klarhed og accept af den virkelighed, der er i det aktuelle øjeblik. Vi bliver opmærksomme på, at livet kun består af øjeblikke.

En mindsket opmærksomhed på det aktuelle øjeblik bevirker, at vi en stor del af tiden bliver styret af den strøm af automatiske, førbevidste tanker, der konstant går gennem vores hoveder. Vi kommer til at identificere os med tankerne. Vi vurderer os selv, sammenligner os med andre, og styres af tanker om usikkerhed og ængstelighed. Mindfulness lærer os, at vi ikke er vores tanker eller følelser.

Når vi øver os i at være opmærksomme på en åben måde, og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere på, hvad vi kan lide og ikke lide, på fordomme og forventninger, kan vi give slip på at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.

Den positive effekt ved mindfulnesstræning kan forklares ved, at man lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Denne form for opmærksomhed gør det lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. depression eller stress.

 

Træning i mindfulness betyder ikke, at man ikke længere vil have ubehagelige følelser og tanker - det betyder, at de ubehagelige tanker og følelser ikke længere får samme magt over vores sind, som de havde, da vi kæmpede for at undgå dem. Det springende punkt omkring vore følelser er ikke, hvilke følelser, der er tale om, men hvordan vi forholder os til dem.

Den daglige praksis i mindfulness tager udgangspunkt i, at man lærer gennem erfaringer, udvikler indsigt og forståelse gennem træning af egen opmærksomhed. Man bliver klogere på dynamikken og sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Dette med blot at mærke følelsen er noget meget centralt ved en daglig træningspraksis i mindfulness. Her øver vi os i stedet på, at kunne se følelsen for det, den vitterligt er - en kropslig, umiddelbar og midlertidig tilstand, som ikke blot er en gentagelse af en "gammelkendt og besværlig" følelse, men er en ny kropslig erfaring netop i dette øjeblik - Så det helt centrale er, at vi arbejder med, at sanse med bevidst opmærksomhed.